نرم افزارهای نجومی

1- (استلاریوم) Stellarium  نسخه ویندوز

2- (استلاریوم) Stellarium Plus نسخه موبایل

3-  (استاری نایت) Starry Night Pro Plus v8.1.0.2050