نرم افزارهای نجومی

1- (استلاریوم) Stellarium

2-  (استاری نایت) Starry Night Pro Plus v8.1.0.2050